بر روی برخی لپ تاپ ها دكمه خاموش كردن مانیتور ونورهای صفحه كلید وجود دارد ولی تعداد آنها كم است و نرم افزار Back Top تنها با دكمه های Ctrl + Alt + B صفحه شما را خاموش می كند. برای مثال وقتی كه می خواهید فایلی را شب دانلود كنید و لازم هست كامپیوتر روشن بماند ولی حتی نور كم صفحه آن شما را اذیت می كند و باید منتظر باشید تا صفحه بعد از مدتی خاموش شود با این نرم افزار دیگر لازم به این كار نمی باشد.


دانلود و تصویری از محیط نرم افزار Back Top :دانلود


سه شنبه 28 خرداد 1392
بؤلوملر : Education,